Loader

Familjerätt i Stockholm

Anna Rinman
Familjerättsbyrå

Välkommen att ta kontakt för att boka tid eller ställ frågor till jur.kand. Anna Rinman om allt som gäller familjerätt och allmänjuridik per telefon

070 838 25 80

FAMILJERÄTT I STOCKHOLM, EN LITEN BYRÅ MED MÅNGA SPECIALITETER INOM FAMILJERÄTTEN OCH INOM ALLMÄNJURIDIK SAMT EN JURIST MED LÅNG ERFARENHET.

SPRÅK: SVENSKA, ENGELSKA OCH SPANSKA

Jur.kand. Anna Rinman hjälper dig att med Kunskap, Kvalitet och Omtanke lösa alla typer av problem inom familjerätten, såsom tolkning och klander av testamenten och äktenskapsförord samt vid upprättande av testamenten, äktenskapsförord och bodelningsavtal under bestående äktenskap eller efter skilsmässa/separation/dödsfall. Vi utför dödsboutredningar, förrättar bouppteckningar, upprättar arvskiftesavtal, samboavtal och gåvobrev. Vi medlar mellan parter i parförhållanden då tvist uppkommit och besvarar frågor som rör skilsmässor.

 

Jur. kand. Anna Rinman har av tingsrätt förordnats som boutredningsman vid internationella rättsförhållanden rörande dödsbo och som ombud och rättshjälpsbiträde vid tjänstgöring under pågående domstolstvister då klienten: dels inte haft rättsskydd i hemförsäkringen och dels inte haft tillräckligt stora tillgångar för att själv kunna betala sina egna rättegångskostnader. Rättshjälpsnämnden har i sådana fall beviljat rättshjälpen.

Specialitet därutöver inom familjerätt och inom avtalsrätt, fastighetsrätt, skatterätt, internationell processrätt och allmänjuridik:

  • Internationell Familjerätt
  • Internationell Processrätt för utlandssvenskar och för utlandsfödda, språk svenska, engelska och spanska
  • Köp, försäljning och gåva av fastighet (fastighetsrätt) och skatterådgivning för privatpersoner (skatterätt)
  • Allmänjuridiska frågeställningar och problem för privatpersoner samt alla typer av avtal mellan dessa

Våg - Anna Rinman Familjerättsbyrå
Få kostnadsfri telefonrådgivning

Vill du få kostnadsfri telefonrådgivning under 15 minuter kontaktar du mig, jur. kand. Anna Rinman, på telefonnummer 08-532 504 45. Under samtalets gång leder frågorna till motfrågor och ett bättre klargörande av problemställningen än om den ursprungliga frågan ställts via mail, varför ett telefonsamtal är att föredra. Om jag inte skulle vara tillgänglig just då du ringer, lämna ett meddelande på telefonsvararen (eller maila mig ditt telefonnummer) så ringer jag upp dig vid ett senare tillfälle.

>> Kontaktuppgifter till mig hittar du här

Finansiering

Många oroar sig för de kostnader som juristhjälpen kan medföra. Ofta har man rättsskydd via sin hemförsäkring som kan ge rätt till ekonomisk hjälp i det fall att stämningsansökan med anledning av tvisten ingetts till domstol och under förutsättning att motparten inte haft samma hemförsäkring och delat bostad med vederbörande. I annat fall håller du och jag, Anna Rinman, fortlöpande kontakt med varandra om hur kostnaderna utvecklas och om vad du själv kan göra för att minimera dessa. Jag hjälper till med att skriva din ansökan om rättsskydd genom försäkringsbolag eller om rättshjälp via domstol/rättshjälpsnämnd.

>> Kontakta mig för att få råd

Hur, när, var och med hjälp av vem?

En röst om oss – Så här skriver Lasse E. om sin upplevelse av den hjälp han fick av jur.kand. Anna Rinman: ”År 2012 var en av mina huvudmän i behov av juridisk rådgivning pga tvist om ägandet av den bostadsrätt hen var boende i. Frågan var om min huvudman var delägare tillsammans med efterlevande till en avliden sambo. Anna Rinman skötte all kontakt med motpartens juridiska ombud vars inställning var att min huvudman inte var delägare. Anna Rinman letade fram ett annat ärende av samma typ. Slutligen blev min huvudman betraktad som delägare och fick del av vinsten vid försäljning av bostadsrätten. Motpartens ombud var 2 st advokater som insåg det riktiga i Anna Rinmans argument. En mycket fin hjälp till en utsatt huvudman. Jag kan varmt rekommendera Anna Rinman.”

> Här kan du få råd om hur du bör gå till väga i följande situationer

Några röster om oss